CZYM JEST OBRZEZANIE KOBIET?


Jest ono częściowym lub całkowitym usunięciem łechtaczki (85% ankietowanych obrzezanych kobiet), czasem również warg sromowych mniejszych (15% ankietowanych obrzezanych kobiet). Na rysunku przedstawiłam, jak analogicznie ten zabieg wyglądałby u mężczyzn. Obrzezanie wiąże się z całkowitą UTRATĄ ODCZUĆ SEKSUALNYCH, traumą po torturach, bólem podczas seksu, bólem podczas oddawania moczu, bólem podczas miesiączkowania, bólem podczas siedzenia i chodzenia, cystami, infekcjami, zakażeniami, śmiercią i AIDS/HIV. Muzułmanie dokonują go jako prewencja przed przedślubnym wszeteczeństwem kobiety i zagwarantowanie jej poślubnej wierności.

Jak podaje World Health Organization na świecie jest ok 300 mln obrzeżanych kobiet. Nie dot. to jedynie Afryki, ale całej Azji Mniejszej i innych krajów. W Europie znajdziemy ok milion kobiet, którym brutalnie odebrano jeden z bardzo istotnych elementów szczęśliwego życia i szacuje się, że jest ok 700 tys. tym procederem zagrożonych.
Profesor Muhammed al.- Mussayar powiedział, iż w czasie powstawania islamu i przez kolejne 14 wieków wszyscy znawcy muzułmańskiego prawa potwierdzali, że tradycja obrzezywania kobiet jest zgodna z islamem. Nie byli jednak jednomyślni co do statusu względem jej prawa szariatu. Szafiicka szkoła, uważa je za obowiązkowe, hanbalicka za honorowe, a hanaficka i malikicka uważają, że obrzeżanie dla kobiet jest pożądane. Odwołanie do obrzeżania znajdziemy m.in. w Hadisie Sahih Al.-Bukhari rozd 62 „do czynności człowieczych należy (fitrah): obrzezanie, usuwanie owłosienia z miejsc intymnych oraz spod ramion, obcinanie paznokci i przycinanie wąsów” oraz wielu fatwach, których treści są analogiczne do wykładni szkół. Żadna, z tych szkół go nie potępiła.
W art. 18. KK §1. Odpowiada za sprawstwo (…) ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. §2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Z tekstów, które znalazłam i fatw obrzezanie jest co najmniej polecane przez islamską ideologię.
W Polsce nie ma prowadzonych badań dotyczących wykonania obrzeżania na dziewczynkach, ani uszczegółowionych przepisów w kodeksie karnym dotyczących obrzezania kobiet i penalizacji lekarzy, wykonujących zabieg. Nie ma, również krajowego programu dotyczącego ochrony dzieci zagrożonych obrzezaniem, w tym: co 6 miesięczna kontrola przez lekarki, obowiązku zgłaszania wszystkich przypadków (jest – ale brakuje wiedzy na ten temat), wprowadzonych regulacji dot. zakazu wywozu dziewczynek z kraju, w przypadku podejrzeń o chęć dokonania obrzezania, nakazu inf rodziców o konsekwencjach dla ofiar i ich penalizacji. Przestępstwa te nie są ścigane z urzędu.
Szczegółowe objaśnienia:
Obrzezanie kobiet to tortura, okaleczenie, amputacja. Poniżej przedstawiam rodzaje: 1. Sunna – odcięcie żołędzia łechtaczki (PATRZ RYSUNEK PIERWSZY – odcięcie żołędzia);
2. Klitoridektomia – usunięcie łechtaczki i warg sromowych mniejszych;
3. Infibulacja/obrzezanie faraońskie – to klitoridektomia w wersji „rozszerzonej” o wycięcie prawie całych warg sromowych i zaszycie rany nićmi lub kolcami akacji. Pozostaje więc jedynie niewielki otwór, którym kropelka po kropelce wycieka mocz i krew menstruacyjna;
4. WHO podaje czwarty rodzaj – wszystkie pozostałe szkodliwe procedury, którym poddawane są kobiece genitalia, w celach innych niż medyczne, na przykład nakłuwanie, przekłuwanie, nacinanie, skrobanie i przypalanie narządów płciowych.

WSPÓŁCZESNE KAJDANY KOBIET W EUROPIE


Przymuszanie kobiet w Europie i w krajach islamskich do noszenia hidżabu, nikabu, czadoru, burki itp. strojów, jest seksistowską przemocą wymierzoną w ich godność, intymność, naturę, seksualność, jak i społeczny status. Małe dziewczynki są indoktrynowane przez środowisko, że są gorsze od mężczyzn i powinny wstydzić się tego kim są. Naucza się je, że to jakie są obraża mężczyzn, że są winne wszelkiej przemocy na nich stosowanej, bowiem one ich do niej prowokują. Nie ma to nic wspólnego z szacunkiem do nich, a jedynie z ich zniewoleniem. Stroje te są manifestacją kajdan, które kobietom się wbrew naturze nakłada, jak i równoczesnym obraźliwym wezwaniem do ograniczenia reszty jeszcze nie ubezwłasnowolnionych, przy zastosowaniu przemocy jakim jest gwałt (patrz wydarzenia z Kolonii).
O czym się nie wspomina burki i hidżaby często służą do zakrywania śladów przemocy fizycznej wyrządzonej w domu. Brakuje, również rozmów na temat tego, iż zakaz odsłaniania ciała w okresie letnim, nie tylko powoduje przegrzanie organizmu, ale jest też izolacją od promieni słonecznych, co wpływa na depresję, zmęczenie jak i osteoporozę. Przypominam, że genetycznie kobiety z rejonów bliskiego wschodu, potrzebują większej dawki słońca do prawidłowego rozwoju niż te na północy.
Jeżeli Europejczycy chcą zachować swoją wolność i prawa, to muszą zacząć od wprowadzenia regulacji prawnych, dzięki którym będą mogli uwolnić ofiary przemocy i indoktrynacji z przymusu noszenia symboli zniewolenia. Środowisko, islamskie nie daje prawa do zdjęcia tych strojów. Jeżeli chcemy wolności i bezpieczeństwa, to musimy w jednoznaczny sposób zarysować prawno-karną ochronę zdrowia i godności kobiet, wywodzących się, ze środowisk islamskich, a także wolności w sferze seksualnej, negując jakiekolwiek uzasadnienie do ingerencji w tę sferę, chociażby ze względu na uwarunkowania społeczne czy religijne. Okoliczności tego typu nie mogą stanowić usprawiedliwienia do naruszenia nienaruszalności i integralności cielesnej innej osoby w cywilizowanym społeczeństwie, opartym na poszanowaniu godności człowieka, jego intymności oraz wolności w sferze seksualnej. Polska powinna zakazać noszenia hidżabów, czadorów, burek, nikabów itp. islamskich strojów, gdyż są one kajdanami dla których nie powinno być zgody.
Z pozdrowieniami dla wszystkich kobiet,