PROJEKT POMOCY POLKOM PO RELACJACH Z ISLAMISTAMI

Niestety Magdalena Żuk nie jest jedyną ofiarą przemocy, gwałtów, tortur czy zabójstw, dokonywanych na Polkach w krajach Arabskich. Takie rzeczy dzieją się na Polkach codziennie. Nie słyszymy o tym, gdyż wiele kobiet się po prostu do tego oficjalnie nie przyzna. Jeszcze trzy lata temu profesor Sadowski informował o tym, iż w Polsce jest prawie 300 tysięcy Polek związanych z muzułmanami. Obserwując obecnie wzrastające natężenie relacji mieszanych, jestem zdania, że jest duże prawdopodobieństwo, iż ta liczba mogła wzrosnąć o kilkadziesiąt procent. Oczywiście nie są tu wliczone Polki, które po prostu wyjeżdżają do krajów muzułmańskich.

Główne zadania projektu to pomoc prawna w ochronie Polek i ich dzieci, przed sytuacją zagrożenia życia, przemocy, handlowi ludźmi i zagrożeń związanych z amputacją części intymnych dzieci. Pomoc w odzyskiwaniu porwanych dzieci, pomoc w uzyskaniu sprawiedliwości po gwałcie, informowanie, edukowanie i ostrzeganie.

Fundacja Estera chce, poprzez realizację działań stworzyć program, dzięki któremu będzie możliwa ochrona osób powiązanych z islamem, których prawa zostały pogwałcone i bezpieczeństwo jest zagrożone (mowa głównie
o zastraszanych i maltretowanych polkach oraz tych, których dzieci zostały wykradzione do islamskich krajów).

Ponadto Fundacja Estera, będzie chciała stworzyć program we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, dzięki któremu będzie możliwe wsparcie i ochrona polskich obywateli przed zagrożeniem życia:
– możliwość zmiany tożsamości swojej i swoich dzieci oraz wydanie dokumentów bez obecności dzieci;
– zakaz zbliżania się dla obcokrajowców (podejrzanych o działanie na niekorzyść polskich obywateli) połączony
z zakazem wstępu na teren RP, co się również wiąże z zakazem wydawania wiz;
– utworzenie rejestru osób stanowiących zagrożenie;
– utworzenie jednego organu wspierającego i współpracującego z innymi organami państwa dla ochrony ofiar islamu;
– możliwość wydania duplikatu paszportu polskiego bez koniecznej obecności dzieci, matce lub ojcu
w przypadku, gdy współmałżonek jest muzułmaninem i paszport był wydawany wcześniej.

Poniżej krótki wywiad na temat z fakt24.pl

SALVE TV – O UCHODŹCACH

Zamachy terrorystyczne niczego nie nauczyły Unii Europejskiej, politycy łagodnieją w polityce migracyjnej. Najgorsze jest to, że Komisja Europejska miała debatę odnośnie prawa szariatu. Pokazuje to w jak ogromnym niebezpieczeństwie jesteśmy, tracimy naszą cywilizację opartą na wartościach chrześcijańskich, tolerancji i chcą wprowadzić system prawny, który jest przestępczy i nie toleruje praw człowieka. To ogromne zagrożenie dla chrześcijan – będziemy zabici, przejdziemy na islam lub będziemy płacić wysoki haracz. Rozwiązania są proste – nie wpuszczać do Europy, nawet jeżeli się wpuści to deportować – tych, którzy nie powinni być, notowanych, popełniających przestępstwa, zero tolerancji dla promujących teksty nienawiści. Nasze prawo musimy konsekwentnie wprowadzać w życie. Nie można pozwolić na sytuację, w których imamowie mówią, że będą udzielać ślubów nieletnim. Tacy ludzie powinni iść do więzienia lub być deportowani. Europa odchodzi od wartości, na których została zbudowana – wartości chrześcijańskich.

WYSTĘP W SALVE TV

Z czego powinna wyleczyć się Europa? Przede wszystkim z poprawności politycznej – odpowiada Miriam Shaded.
Zwraca też uwagę na błędne rozumienie islamu, który jest przedstawiany jako niestanowiący zagrożenia. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że muzułmanów trzeba resocjalizować. Ograniczenie praw, traktowanie jako potencjalnie niebezpiecznych to kroki, które należy podjąć. Problem leży w ideologii i nauczaniu, które teoretycznie jest zakazane, ale tolerowane przez sądy i władze, które dają muzułmanom immunitet, którzy pozostają bezkarni.

CZYM JEST OBRZEZANIE KOBIET?


Jest ono częściowym lub całkowitym usunięciem łechtaczki (85% ankietowanych obrzezanych kobiet), czasem również warg sromowych mniejszych (15% ankietowanych obrzezanych kobiet). Na rysunku przedstawiłam, jak analogicznie ten zabieg wyglądałby u mężczyzn. Obrzezanie wiąże się z całkowitą UTRATĄ ODCZUĆ SEKSUALNYCH, traumą po torturach, bólem podczas seksu, bólem podczas oddawania moczu, bólem podczas miesiączkowania, bólem podczas siedzenia i chodzenia, cystami, infekcjami, zakażeniami, śmiercią i AIDS/HIV. Muzułmanie dokonują go jako prewencja przed przedślubnym wszeteczeństwem kobiety i zagwarantowanie jej poślubnej wierności.

Jak podaje World Health Organization na świecie jest ok 300 mln obrzeżanych kobiet. Nie dot. to jedynie Afryki, ale całej Azji Mniejszej i innych krajów. W Europie znajdziemy ok milion kobiet, którym brutalnie odebrano jeden z bardzo istotnych elementów szczęśliwego życia i szacuje się, że jest ok 700 tys. tym procederem zagrożonych.
Profesor Muhammed al.- Mussayar powiedział, iż w czasie powstawania islamu i przez kolejne 14 wieków wszyscy znawcy muzułmańskiego prawa potwierdzali, że tradycja obrzezywania kobiet jest zgodna z islamem. Nie byli jednak jednomyślni co do statusu względem jej prawa szariatu. Szafiicka szkoła, uważa je za obowiązkowe, hanbalicka za honorowe, a hanaficka i malikicka uważają, że obrzeżanie dla kobiet jest pożądane. Odwołanie do obrzeżania znajdziemy m.in. w Hadisie Sahih Al.-Bukhari rozd 62 „do czynności człowieczych należy (fitrah): obrzezanie, usuwanie owłosienia z miejsc intymnych oraz spod ramion, obcinanie paznokci i przycinanie wąsów” oraz wielu fatwach, których treści są analogiczne do wykładni szkół. Żadna, z tych szkół go nie potępiła.
W art. 18. KK §1. Odpowiada za sprawstwo (…) ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. §2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Z tekstów, które znalazłam i fatw obrzezanie jest co najmniej polecane przez islamską ideologię.
W Polsce nie ma prowadzonych badań dotyczących wykonania obrzeżania na dziewczynkach, ani uszczegółowionych przepisów w kodeksie karnym dotyczących obrzezania kobiet i penalizacji lekarzy, wykonujących zabieg. Nie ma, również krajowego programu dotyczącego ochrony dzieci zagrożonych obrzezaniem, w tym: co 6 miesięczna kontrola przez lekarki, obowiązku zgłaszania wszystkich przypadków (jest – ale brakuje wiedzy na ten temat), wprowadzonych regulacji dot. zakazu wywozu dziewczynek z kraju, w przypadku podejrzeń o chęć dokonania obrzezania, nakazu inf rodziców o konsekwencjach dla ofiar i ich penalizacji. Przestępstwa te nie są ścigane z urzędu.
Szczegółowe objaśnienia:
Obrzezanie kobiet to tortura, okaleczenie, amputacja. Poniżej przedstawiam rodzaje: 1. Sunna – odcięcie żołędzia łechtaczki (PATRZ RYSUNEK PIERWSZY – odcięcie żołędzia);
2. Klitoridektomia – usunięcie łechtaczki i warg sromowych mniejszych;
3. Infibulacja/obrzezanie faraońskie – to klitoridektomia w wersji „rozszerzonej” o wycięcie prawie całych warg sromowych i zaszycie rany nićmi lub kolcami akacji. Pozostaje więc jedynie niewielki otwór, którym kropelka po kropelce wycieka mocz i krew menstruacyjna;
4. WHO podaje czwarty rodzaj – wszystkie pozostałe szkodliwe procedury, którym poddawane są kobiece genitalia, w celach innych niż medyczne, na przykład nakłuwanie, przekłuwanie, nacinanie, skrobanie i przypalanie narządów płciowych.

WSPÓŁCZESNE KAJDANY KOBIET W EUROPIE


Przymuszanie kobiet w Europie i w krajach islamskich do noszenia hidżabu, nikabu, czadoru, burki itp. strojów, jest seksistowską przemocą wymierzoną w ich godność, intymność, naturę, seksualność, jak i społeczny status. Małe dziewczynki są indoktrynowane przez środowisko, że są gorsze od mężczyzn i powinny wstydzić się tego kim są. Naucza się je, że to jakie są obraża mężczyzn, że są winne wszelkiej przemocy na nich stosowanej, bowiem one ich do niej prowokują. Nie ma to nic wspólnego z szacunkiem do nich, a jedynie z ich zniewoleniem. Stroje te są manifestacją kajdan, które kobietom się wbrew naturze nakłada, jak i równoczesnym obraźliwym wezwaniem do ograniczenia reszty jeszcze nie ubezwłasnowolnionych, przy zastosowaniu przemocy jakim jest gwałt (patrz wydarzenia z Kolonii).
O czym się nie wspomina burki i hidżaby często służą do zakrywania śladów przemocy fizycznej wyrządzonej w domu. Brakuje, również rozmów na temat tego, iż zakaz odsłaniania ciała w okresie letnim, nie tylko powoduje przegrzanie organizmu, ale jest też izolacją od promieni słonecznych, co wpływa na depresję, zmęczenie jak i osteoporozę. Przypominam, że genetycznie kobiety z rejonów bliskiego wschodu, potrzebują większej dawki słońca do prawidłowego rozwoju niż te na północy.
Jeżeli Europejczycy chcą zachować swoją wolność i prawa, to muszą zacząć od wprowadzenia regulacji prawnych, dzięki którym będą mogli uwolnić ofiary przemocy i indoktrynacji z przymusu noszenia symboli zniewolenia. Środowisko, islamskie nie daje prawa do zdjęcia tych strojów. Jeżeli chcemy wolności i bezpieczeństwa, to musimy w jednoznaczny sposób zarysować prawno-karną ochronę zdrowia i godności kobiet, wywodzących się, ze środowisk islamskich, a także wolności w sferze seksualnej, negując jakiekolwiek uzasadnienie do ingerencji w tę sferę, chociażby ze względu na uwarunkowania społeczne czy religijne. Okoliczności tego typu nie mogą stanowić usprawiedliwienia do naruszenia nienaruszalności i integralności cielesnej innej osoby w cywilizowanym społeczeństwie, opartym na poszanowaniu godności człowieka, jego intymności oraz wolności w sferze seksualnej. Polska powinna zakazać noszenia hidżabów, czadorów, burek, nikabów itp. islamskich strojów, gdyż są one kajdanami dla których nie powinno być zgody.
Z pozdrowieniami dla wszystkich kobiet,

TATAROM NIC NIE GROZI

W związku z toczącą się dyskusją nt obecności Tatarów w Polsce, w związku delegalizacją islamu.
Pragnę poinformować, że nikt im nic nie zrobi o ile będą przestrzegać prawa RP. Jeżeli społeczeństwo będzie chciało by stali ponad prawem, to będzie musiała się przetoczyć oddzielna dyskusja czy im przysługuje immunitet.
Dalej osoby, które określają siebie jako muzułmanów:
1) myślą dokładnie tak, jak jest zapisane w Koranie i propagują tę wiarę, przez co w naszej kulturze są kryminalistami i stanowią zagrożenie;
2) nie znają swojej religii, nie wiedzą czym jest islam i są ignorantami;
3) boją się powiedzieć inaczej, gdyż za odstąpienie od islamu grozi im śmierć;
4) są apostatami, którzy w otoczeniu wiernych muzułmanów będą musieli się zradykalizować albo zostaną uznani za niewiernych, co grozi śmiercią.
Punkty 1, 2 i 4 dotyczą Tatarów.
Nie zmienia to jednak faktu, że osoba, która określa się jako muzułmanina, przekazuje informacje światu, że reprezentuje i propaguje takie a nie inne czyny, które są karalne.
Lista cytatów nawołujących do mordu i przemocy w Koranie:http://pokazywarka.pl/tdwdrf/
http://www.wykop.pl/…/hurysy-tylko-za-dzihad-ponad-169-wer…/