WYSTĘP W SALVE TV

Z czego powinna wyleczyć się Europa? Przede wszystkim z poprawności politycznej – odpowiada Miriam Shaded.
Zwraca też uwagę na błędne rozumienie islamu, który jest przedstawiany jako niestanowiący zagrożenia. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że muzułmanów trzeba resocjalizować. Ograniczenie praw, traktowanie jako potencjalnie niebezpiecznych to kroki, które należy podjąć. Problem leży w ideologii i nauczaniu, które teoretycznie jest zakazane, ale tolerowane przez sądy i władze, które dają muzułmanom immunitet, którzy pozostają bezkarni.