WSPÓŁCZESNE KAJDANY KOBIET W EUROPIE


Przymuszanie kobiet w Europie i w krajach islamskich do noszenia hidżabu, nikabu, czadoru, burki itp. strojów, jest seksistowską przemocą wymierzoną w ich godność, intymność, naturę, seksualność, jak i społeczny status. Małe dziewczynki są indoktrynowane przez środowisko, że są gorsze od mężczyzn i powinny wstydzić się tego kim są. Naucza się je, że to jakie są obraża mężczyzn, że są winne wszelkiej przemocy na nich stosowanej, bowiem one ich do niej prowokują. Nie ma to nic wspólnego z szacunkiem do nich, a jedynie z ich zniewoleniem. Stroje te są manifestacją kajdan, które kobietom się wbrew naturze nakłada, jak i równoczesnym obraźliwym wezwaniem do ograniczenia reszty jeszcze nie ubezwłasnowolnionych, przy zastosowaniu przemocy jakim jest gwałt (patrz wydarzenia z Kolonii).
O czym się nie wspomina burki i hidżaby często służą do zakrywania śladów przemocy fizycznej wyrządzonej w domu. Brakuje, również rozmów na temat tego, iż zakaz odsłaniania ciała w okresie letnim, nie tylko powoduje przegrzanie organizmu, ale jest też izolacją od promieni słonecznych, co wpływa na depresję, zmęczenie jak i osteoporozę. Przypominam, że genetycznie kobiety z rejonów bliskiego wschodu, potrzebują większej dawki słońca do prawidłowego rozwoju niż te na północy.
Jeżeli Europejczycy chcą zachować swoją wolność i prawa, to muszą zacząć od wprowadzenia regulacji prawnych, dzięki którym będą mogli uwolnić ofiary przemocy i indoktrynacji z przymusu noszenia symboli zniewolenia. Środowisko, islamskie nie daje prawa do zdjęcia tych strojów. Jeżeli chcemy wolności i bezpieczeństwa, to musimy w jednoznaczny sposób zarysować prawno-karną ochronę zdrowia i godności kobiet, wywodzących się, ze środowisk islamskich, a także wolności w sferze seksualnej, negując jakiekolwiek uzasadnienie do ingerencji w tę sferę, chociażby ze względu na uwarunkowania społeczne czy religijne. Okoliczności tego typu nie mogą stanowić usprawiedliwienia do naruszenia nienaruszalności i integralności cielesnej innej osoby w cywilizowanym społeczeństwie, opartym na poszanowaniu godności człowieka, jego intymności oraz wolności w sferze seksualnej. Polska powinna zakazać noszenia hidżabów, czadorów, burek, nikabów itp. islamskich strojów, gdyż są one kajdanami dla których nie powinno być zgody.
Z pozdrowieniami dla wszystkich kobiet,