PROJEKT POMOCY POLKOM PO RELACJACH Z ISLAMISTAMI

Niestety Magdalena Żuk nie jest jedyną ofiarą przemocy, gwałtów, tortur czy zabójstw, dokonywanych na Polkach w krajach Arabskich. Takie rzeczy dzieją się na Polkach codziennie. Nie słyszymy o tym, gdyż wiele kobiet się po prostu do tego oficjalnie nie przyzna. Jeszcze trzy lata temu profesor Sadowski informował o tym, iż w Polsce jest prawie 300 tysięcy Polek związanych z muzułmanami. Obserwując obecnie wzrastające natężenie relacji mieszanych, jestem zdania, że jest duże prawdopodobieństwo, iż ta liczba mogła wzrosnąć o kilkadziesiąt procent. Oczywiście nie są tu wliczone Polki, które po prostu wyjeżdżają do krajów muzułmańskich.

Główne zadania projektu to pomoc prawna w ochronie Polek i ich dzieci, przed sytuacją zagrożenia życia, przemocy, handlowi ludźmi i zagrożeń związanych z amputacją części intymnych dzieci. Pomoc w odzyskiwaniu porwanych dzieci, pomoc w uzyskaniu sprawiedliwości po gwałcie, informowanie, edukowanie i ostrzeganie.

Fundacja Estera chce, poprzez realizację działań stworzyć program, dzięki któremu będzie możliwa ochrona osób powiązanych z islamem, których prawa zostały pogwałcone i bezpieczeństwo jest zagrożone (mowa głównie
o zastraszanych i maltretowanych polkach oraz tych, których dzieci zostały wykradzione do islamskich krajów).

Ponadto Fundacja Estera, będzie chciała stworzyć program we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, dzięki któremu będzie możliwe wsparcie i ochrona polskich obywateli przed zagrożeniem życia:
– możliwość zmiany tożsamości swojej i swoich dzieci oraz wydanie dokumentów bez obecności dzieci;
– zakaz zbliżania się dla obcokrajowców (podejrzanych o działanie na niekorzyść polskich obywateli) połączony
z zakazem wstępu na teren RP, co się również wiąże z zakazem wydawania wiz;
– utworzenie rejestru osób stanowiących zagrożenie;
– utworzenie jednego organu wspierającego i współpracującego z innymi organami państwa dla ochrony ofiar islamu;
– możliwość wydania duplikatu paszportu polskiego bez koniecznej obecności dzieci, matce lub ojcu
w przypadku, gdy współmałżonek jest muzułmaninem i paszport był wydawany wcześniej.

Poniżej krótki wywiad na temat z fakt24.pl

SALVE TV – O UCHODŹCACH

Zamachy terrorystyczne niczego nie nauczyły Unii Europejskiej, politycy łagodnieją w polityce migracyjnej. Najgorsze jest to, że Komisja Europejska miała debatę odnośnie prawa szariatu. Pokazuje to w jak ogromnym niebezpieczeństwie jesteśmy, tracimy naszą cywilizację opartą na wartościach chrześcijańskich, tolerancji i chcą wprowadzić system prawny, który jest przestępczy i nie toleruje praw człowieka. To ogromne zagrożenie dla chrześcijan – będziemy zabici, przejdziemy na islam lub będziemy płacić wysoki haracz. Rozwiązania są proste – nie wpuszczać do Europy, nawet jeżeli się wpuści to deportować – tych, którzy nie powinni być, notowanych, popełniających przestępstwa, zero tolerancji dla promujących teksty nienawiści. Nasze prawo musimy konsekwentnie wprowadzać w życie. Nie można pozwolić na sytuację, w których imamowie mówią, że będą udzielać ślubów nieletnim. Tacy ludzie powinni iść do więzienia lub być deportowani. Europa odchodzi od wartości, na których została zbudowana – wartości chrześcijańskich.