O mnie


Polska aktywistka i działaczka społeczna, rozpoznawana na całym świecie. Kształtuje opinię i świadomość publiczną poprzez media tradycyjne i społecznościowe. Informuje o zagrożeniach przed jakimi stoi Polska i Europa. Broni praw człowieka i ofiary ideologii islamskiej. Walczy o zachowanie wolności, bezpieczeństwa i wartości europejskich.

Moje działania
czym się zajmuję?

co zrobiłam?

co chcę zrobić?
W roku 2017/2018 dzięki swoim działaniom zamierzam wprowadzić:
1. przepisy ochronne i karne dotyczące obrzeżania dziewczynek;
2. projekt dzięki, któremu będzie możliwa ochrona osób powiązanych z islamem, których prawa zostały pogwałcone i bezpieczeństwo jest zagrożone (mowa głównie o zastraszanych i maltretowanych Polkach, min. których dzieci zostały wykradzione do islamskich krajów) i wdrożenie programu, który będzie wspierał chronił polskich obywateli przed zagrożeniem życia.
3. zakaz noszenia uwłaczającym kobiecej godności islamskich strojów;
4. zakaz finansowania przez zagraniczne organizacje (głównie islamskie), które poprzez przemoc starają się wywrzeć wpływ na politykę kraju (głównie islamskich);
5. zakaz budowy/rejestracji meczetów na terenie RP oraz przerabiania świeckich budynków na meczety poprzez tworzenie miejsc sakralnych na terenach wykupionych przez islamskie organizacje;
6. ustawowy nakaz rejestracji sympatyków i członków organizacji islamskich oraz uszczegóławiający rejestry i struktury;
7. zakaz propagowania nienawistnych i totalitarnych treści wynikających z pism islamskich;
8. szczegółowe restrykcje i kontrolę nad funkcjonowaniem Szczegółowe kontrole oraz restrykcje dotyczące funkcjonowania organizacji i związków islamskich w RP.

Oczywiście poprzedzeniem wszystkich ustaw, będzie praca w komisji lub w konsultacji z prawnikami i będą one poprawiane w zależności od możliwości i potrzeb.