SALVE TV – O UCHODŹCACH

Zamachy terrorystyczne niczego nie nauczyły Unii Europejskiej, politycy łagodnieją w polityce migracyjnej. Najgorsze jest to, że Komisja Europejska miała debatę odnośnie prawa szariatu. Pokazuje to w jak ogromnym niebezpieczeństwie jesteśmy, tracimy naszą cywilizację opartą na wartościach chrześcijańskich, tolerancji i chcą wprowadzić system prawny, który jest przestępczy i nie toleruje praw człowieka. To ogromne zagrożenie dla chrześcijan – będziemy zabici, przejdziemy na islam lub będziemy płacić wysoki haracz. Rozwiązania są proste – nie wpuszczać do Europy, nawet jeżeli się wpuści to deportować – tych, którzy nie powinni być, notowanych, popełniających przestępstwa, zero tolerancji dla promujących teksty nienawiści. Nasze prawo musimy konsekwentnie wprowadzać w życie. Nie można pozwolić na sytuację, w których imamowie mówią, że będą udzielać ślubów nieletnim. Tacy ludzie powinni iść do więzienia lub być deportowani. Europa odchodzi od wartości, na których została zbudowana – wartości chrześcijańskich.

WYSTĘP W SALVE TV – MIRIAM O KORWINIE

Korwin mylił się, pokazał stare statystyki. Kobiety w krajach rozwiniętych, gdzie jest równy dostęp do edukacji mają o 1 pp. wyższe IQ. Nie są brane inne czynniki pod uwagę. To kobiety przez lata zarządzały niewolnikami, gospodarstwami, handlowały. Skoro Janusz Korwin-Mikke jest za wolnością rynkową, to nie powinien mówić pracodawcom co mają robić.

Wywiad w SalveTV z 27.03.2017.

WYSTĘP W SALVE TV

Z czego powinna wyleczyć się Europa? Przede wszystkim z poprawności politycznej – odpowiada Miriam Shaded.
Zwraca też uwagę na błędne rozumienie islamu, który jest przedstawiany jako niestanowiący zagrożenia. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że muzułmanów trzeba resocjalizować. Ograniczenie praw, traktowanie jako potencjalnie niebezpiecznych to kroki, które należy podjąć. Problem leży w ideologii i nauczaniu, które teoretycznie jest zakazane, ale tolerowane przez sądy i władze, które dają muzułmanom immunitet, którzy pozostają bezkarni.